Svētku ziņas

15 diasporas kolektīvu radošie sveicieni

Svētki ir tur, kur esam mēs! Un, jā, mēs – tie, kam Svētki sirdī – vienmēr esam bijuši un būsim ne tikai Latvijā, bet arī visā pasaulē.
Lūk, 15 diasporas kolektīvu radošie sveicieni no Īrijas, Norvēģijas, Beļģijas, Lielbritānijas, Vācijas, Luksenburgas, Austrijas, ASV un Spānijas! Uzgavilējam!