Nolikumi

Visi nolikumi

Kokļu mūzikas koncerta repertuāra apguves skates

Vokālās mūzikas konkurss “Balsis 2020”

Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivāls – konkurss “No baroka līdz rokam”

Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla

1 2