Par svētkiem

Par svētkiem

Rīga 2021.gada vasarā dimdēs un skanēs – notiks XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki (turpmāk – Svētki). Lielākie Latvijas bērnu un jauniešu kultūras un mākslas svētki pulcēs tūkstošiem dziedātāju, dejotāju un dalībnieku no citiem mākslinieciskajiem kolektīviem Latvijā un diasporā.

Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki ir lielākā bērnu un jauniešu dziesmu un deju tradīcija Latvijā. Šīs tradīcijas kodols ir jaunās paaudzes vēlme daudzveidīgi mākslinieciski izpausties. Tā aizsākās 1960.gada 23.jūnijā Rīgā, kad notika pirmie Svētki. Priekšnoteikumi šīs jaunās Dziesmu svētku tradīcijas tapšanai radās jau iepriekš, kad bērnu priekšnesumi bija nozīmīga programmas daļa Vispārējos dziesmu svētkos 1948., 1950. un 1955.gadā. Pieaugot skolu koru un deju kolektīvu snieguma kvalitātei un masveidībai, tika radīti savi, paši svētki skolu jaunatnei.

Saskaņā ar Dziesmu un deju svētku likumu Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki notiek reizi piecos gados starplaikā starp Vispārējiem latviešu dziesmu un deju svētkiem. Tas ir radošs un prieka pilns notikums visai Latvijai, kurā bērni un jaunieši dzied, dejo, muzicē, radot svētkus paši sev un ikvienam Svētku apmeklētājam.

Kopējais Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībnieku skaits no 1960. gada līdz 2015.gadam.

Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija 2003.gada 7.novembrī Dziesmu un deju svētku tradīciju, simbolismu un unikalitāti Latvijā, Igaunijā un Lietuvā pasludināja par Cilvēces mutvārdu un nemateriālā kultūras mantojuma meistardarbu. Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki ir šī mantojuma sastāvdaļa jau 50 gadus.

2021.gada Svētku kopmēģinājumi un koncerti notiks Rīgā, jaunajā Mežaparka Lielajā estrādē un tās teritorijā, 2018.gadā atjaunotajā kultūras un sporta centrā “Daugavas stadions”, un citās Svētku norisēm piemērotās vietās.