Skates rezulāti

Rezultāti

Tautas deju lielkoncerta “Saule vija zelta rotu” repertuāra apguves un dalībnieku atlases skates rezultāti – Daugavpils un Ilūkstes novadi. Daugavpils novada kultūras nams “vārpa”, 11. marts

Tautas deju lielkoncerta “Saule vija zelta rotu” repertuāra apguves un dalībnieku atlases skates rezultāti – Ludzas, Kārsavas, Ciblas, Zilupes novadi. Ludzas Kultūras Nams, 11. marts

Tautas deju lielkoncerta “Saule vija zelta rotu” repertuāra apguves un dalībnieku atlases skates rezultāti – Jūrmalas pilsēta. Majoru vidusskola, 8. marts

Tautas deju lielkoncerta “Saule vija zelta rotu” repertuāra apguves un dalībnieku atlases skates rezultāti – Saldus un Brocēnu novadi. Brocēnu novada kultūras un izglītības centrs, 7. marts

Tautas deju lielkoncerta “Saule vija zelta rotu” repertuāra apguves un dalībnieku atlases skates rezultāti – Kuldīgas un Skrundas novadi. Kuldīgas kultūras centrs, 7. marts

Tautas deju lielkoncerta “Saule vija zelta rotu” repertuāra apguves un dalībnieku atlases skates rezultāti – Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novadi. Pastendes Kultūras nams, 6. marts

1 2 3 4
5