Skates rezulāti

Rezultāti

Tautas deju lielkoncerta “Saule vija zelta rotu” repertuāra apguves un dalībnieku atlases skates rezultāti – Ventspils pilsēta, Ventspils novads. Ventspils Jaunrades nams, 6. marts

Tautas deju lielkoncerta “Saule vija zelta rotu” repertuāra apguves un dalībnieku atlases skates rezultāti – Liepājas pilsēta, Aizputes, Pāvilostas, Vaiņodes, Priekules, Nīcas un Grobiņas novadi. Liepājas olimpiskais centrs, 6. marts

Vidzemes reģiona skolēnu skatuves runas konkursa rezultāti. Cēsis, 4. marts

Bauskas un Rundāles novadu Tautas deju lielkoncerta “Saule vija zelta rotu” repertuāra apguves un dalībnieku atlases skates rezultāti. Īslīces kultūras nams, 4. marts

Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivāls – konkursa „No baroka līdz rokam” rezultāti. Bērnu un jauniešu centrs “Laimīte”, 28. februāris

Latgales reģiona skolēnu skatuves runas konkursa rezultāti. Jēkabpils, 28. februāris

1 2 3 4 5
5