Skates

Tautas deju kolektīvu repertuāra apguves un dalībnieku atlases skates – video skate – diasporas deju kolektīvi

17. marts
11:00
Rīga, Valsts izglītības satura centrs