KOPDEJOŠANA

#DZSV KOPDEJOŠANA

Aizvadīta arī pirmā “TAVA KLASE” deju nodarība. 🕺💃
Ja jūsmāju dejotāji nepaspēja pievienoties – bez bēdu! 🌞

Mūzika: XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku tautas deju lielkoncerta “Līdz varavīksnei tikt” intermēdiju dziesmas – “Gavilēt nāc”, “Viena vista”, “Divi prāti”.

ATCERIES! DEJOT IR LAIME!

Kopā ar Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku virsvadītāju Reini Rešetinu kārtīgi izdejoties varēja arī 5.- 6. klašu skolēni.

ATCERIES! DEJOT IR LAIME!

Kopā ar XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku virsvadītāju Gunu Trukšāni atkārto tautas deju lielkoncerta “Saule vija zelta rotu” repertuāra deju soļus un to kombinācijas.

ATCERIES! JEBKURA KUSTĪBA VAR BŪT DEJA!

Kopā ar Jāni Kalniņu, Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Deju lielkoncerta repertuārā iekļautās dejas “Adi, raksti tautumeita” autoru, iepazinām dejas dažādību, ķermeņa un stājas nozīmi ikdienā un uz skatuves.

ATCERIES! JEBKURA KUSTĪBA VAR BŪT DEJA!

ATCERIES DEJOT IR LAIME!

Šorīt “Tava Klase” deju nodarbībā 1.-4. klasei izkustējāmies kopā ar XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku tautas deju virsvadītāju Reini Rešetinu.

Piektdienas latviešu dejas treniņstundā kopā ar XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku tautas deju virsvadītāju Gunu Trukšāni atkārtojām lielkoncerta “Saule vija zelta rotu” repertuāra deju soļus, to kombinācijas.

ATCERIES! JEBKURA KUSTĪBA VAR BŪT DEJA!

Šorīt dejošanas nodarbībā kopā ar Jāni Kalniņu, XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Deju lielkoncerta repertuārā iekļautās dejas “Adi, raksti tautumeita” autoru, ar dejiskiem elementiem un dažādiem koordinācijas vingrinājumiem attīstījām un stiprinājām sava ķermeņa uzbūvi.

Aizvadītajā piektdienā kopdejošana kopā ar deju skolotāju Rūtu Lauci izkustinājām visas lielās muskuļu grupas un apguvām dejas “Cik zaļi mēs!” pirmo kombināciju.

Šī rīta deju nodarbībā kārtīgi izkustējāmies ar XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un dejusvētku virsvadītāju Reini Rešetinu. Deju nodarbībai pivienoties aicināta visa ģimene!

Laiks izkustēties!
Pagājušajā piektdienā 5.-6. klases izdejojās kopā ar Jāni Kalniņu, XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Deju lielkoncerta repertuārā iekļautās dejas “Adi, raksti tautumeita” autoru.

Pēdējo kopdejošanas nodarbību dienu iesākām kustīgi un lustīgi – deju stundā kopā ar XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku deju virsvadītāju Gunu Trukšāni.

Laiks iedejot vasarā!
Mācību gada noslēdzošās piektdienas deju nodarbībā kopā ar skolotāju Rūtu Lauci izkustinājām visas lielās muskuļu grupas un turpinājām apgūt deju “Cik zaļi mēs!”