Svētku atbalstītāji

 

 

Rimi tic, ka tikai ilgtspējīga rīcība palīdz saglabāt nākamajām paaudzēm to, kas vērtīgs, – pieredzi, tradīcijas, planētu. Dziesmu svētku tradīcija ir viena no lielākajām Latvijas kultūras vērtībām, un izpratne par to jāveido jau no mazotnes. Tikai tradīcijas pārmantojamība, cieņa pret tās saglabāšanu un arvien jaunu dalībnieku iesaistīšanās Dziesmu un deju svētku kustībā var palīdzēt svētkiem notikt arī pēc 10, 50 un 100 gadiem. Tāpēc Rimi atbalsta svētku tapšanu gan finansiāli, nodrošinot mākslinieciskās, tehniskās vajadzības un Svētku liecību veidošanu.

Kaut arī svētku formāts šoreiz būs neierasts, Rimi novēl dalībniekiem izjust īpašo svētku gaisotni, izbaudīt katru kopā būšanas mirkli un iedvesmoties no dziesmas un dejas spēka vēl labākai, priecīgākai un enerģiskākai ikdienai!

 

LMT – svētku draugs vairāk nekā 20 gadus

Radoši un aizrautīgi bērni un jaunieši, kas kļūst par Latvijas tradīciju vēstnešiem, ir milzīga mūsu valsts bagātība un vērtība. Tāpēc LMT jau vairāk nekā 20 gadus atbalsta Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkus. LMT vienmēr vērsis skatu nākotnē, ieguldot izaugsmē, ilgtspējā un inovācijās visplašākajā to spektrā, kā arī uzsvēris nepieciešamību kopt kultūrvēsturisko mantojumu. Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki ir unikāls notikums, kurā savijas pagātnes (tradīciju un mantojuma) un nākotnes (radošā gara un jauniešu talantu)  dimensijas.

LMT vērtības ir aizrautība, attīstība un sadarbība, un tās ir pilnīgā sazobē ar Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku pamata vērtībām. Aizrautība domāt un darīt, attīstība kā viens no radošuma būtiskākajiem aspektiem un sadarbība – kopā būšanas un darīšanas prieks – ir galvenie stūrakmeņi Latvijas kā sekmīgas un ilgtspējīgas viedvalsts veidošanā.

LMT ieguldījums svētku norisē

Lai arī Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki jau otro gadu tiek pārcelti, tomēr, pateicoties tehnoloģiju iespējām, varam nodrošināt to svinēšanu virtuālajā vidē. LMT kā tehnoloģiju līderis ir viens no galvenajiem norišu atbalsta nodrošinātājiem. Svētku norisei varēs sekot līdzi LMT digitālajos kanālos, tostarp LMT Straume, turklāt LMT piedalās arī svētku satura veidošanā. No šī gada 12. līdz 29. jūlijam LMT ar svētku auto dosies dziesmu un deju svētku ceļā Saulesvija, fiksējot un demonstrējot dokumentālu raidījumu virkni un reportāžas no vairāk nekā 40 pilsētām un pagastiem. Savukārt jau pēc svētku noslēguma dokumentālajā raidījumā Saulesvijas ceļš varēs atsaukt atmiņā pacilājošākos brīžus no svētku dienām. Septembrī pirmizrādi piedzīvos “LMT” dokumentālā īsfilma (idejas autors Dzintars Dreibergs, režisors Pauls Dombrovskis).

LMT novēlējums

Mums ir paveicies dzīvot vienreizējā laikā, kad cilvēks ne tikai sasniedz, bet pat pārsniedz iepriekš iedomātās robežas. Lielā mērā to noteic viedo tehnoloģiju attīstība. Latvijas Mobilais Telefons novēl svētku dalībniekiem atklāt arvien jaunas iespējas, kā ar mūsdienu tehnoloģisko sasniegumu palīdzību attīstīt un pilnveidot to, kas ir vissvarīgākais – radošo dzirksti, kopības sajūtu un jaudu iedvesmot pašiem sevi un citus!

Koru dziedāšanas un danču vešanas tradīciju, kas ir viens no latviskās kultūras, novadu pašapziņas un vienlaikus nācijas vienotības stūrakmeņiem, koncerns “Latvijas Finieris” dažādos veidos ir atbalstījis jau sen, it īpaši Latgalē. Arī daudzi uzņēmuma plašā kolektīva pārstāvji bērnībā ir bijuši, joprojām ir un noteikti arī nākotnē būs lielāku un mazāku koru vai deju kolektīvu dalībnieki. Daudzi no viņiem lieliski zina tās unikālās sajūtas, kas pārņem ikvienu, kāpjot Mežaparka estrādē kopā ar tūkstošiem citu dziedātāju no visas Latvijas. Tagad kolēģu emocijām būs vēl plašāka gamma – virs galvām pletīsies estrādes “Sidraba birzs” kupols, kura akustiskajos vairogos izmantots pašu ražots bērza saplāksnis.

Dziesmu un deju svētku atbalstītāju pulkam “Latvijas Finieris” pievienojās 2018. gadā, kad svētku dalībniekus un apmeklētājus priecēja uz Rīgu no uzņēmuma mežiem atvestās 7 000 bērza meijas. Kopš tā laika ikgadēja finansiālā atbalsta veidā uzņēmums sniedz savu nelielo pienesumu arī Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku norises nodrošināšanā. 

Sabiedrības morālais kompass ir vērtības, kurās tā balstās. Kaut vārdojumā varbūt atšķirīgas, savā būtība gan Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku gan “Latvijas Finiera” kolektīva vērtības ir ārkārtīgi līdzīgas. Caur sadarbību, kopību un darba mīlestību virzīties uz kopēju attīstību, vienlaikus nezaudējot atšķirīgo, kas mūs katru padara unikālu un līdz ar to veicina radošumu. 

Uzņēmumā cilvēks nonāk jau pieaudzis, taču dzīves pamatvērtības nepieciešams ielikt šūpulī. Paldies Svētku organizatoriem, dalībniekiem, skolotājiem un visiem vecākiem, kuri atbalsta savus bērnus latvisko tradīciju iepazīšanā, kopšanā un turpināšanā. Tāpat kā pasaule mums apkārt, arī tās transformējas un attīstās. Tas ir dabiski un pareizi, galvenais šajā pārmaiņu procesā nepazaudēt svarīgāko – dzimtenes mīlestību un apziņu, ka tikai kopā mēs esam stipri!

Codelex ir programmēšanas skola, kas ar savu darbaspēku un finanšu resursiem XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem nodrošina aplikācijas izstrādi. Codelex kolektīvs vēlējās iesaistīties un sniegt atbalstu Svētku tapšanā,  jo paši ir piedalījušies Svētkos un ir piedzīvojuši to īpašo sajūtu, ko nozīmē būt daļai no Dziesmu svētku kustības. Esam priecīgi, ka varējām iesaistīties!

Codelex vienmēr ir iestājies par cilvēku sadarbību, kas veicina attīstību un iespēju darīt to, kas patīk. Dziesmu svētku kustība ir lielisks apliecinājums tam, ka, ieguldot savu darbu un laiku, arī maza tauta var radīt unikālus pasaules līmeņa svētkus.

Svētku dalībniekiem vēlam spēku nebaidīties darīt to, ko patiesi vēlas!

Accurat panākumu mērs nosakāms pēc tā, kādu pasauli mēs radām nākamajām paaudzēm, tādēļ esam patiesi pagodināti par iespēju piedalīties XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku veidošanā. Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki ir unikāls kultūras fenomens, ar daudzu gadu gaitā izkoptām tradīcijām, kas pastāvīgi turpina attīstīties, tāpēc priecājamies apvienot senas tradīcijas ar mūsdienīgiem risinājumiem, tādējādi atvieglojot dalībnieku un apmeklētāju ikdienu svētku laikā. 

Accurat neatlaidīgi, jau kopš 2015.gada, palīdz radīt cilvēkiem labākos un ērtākos digitālos risinājumus. Sadarbojoties ar atsaucīgajiem un radošajiem dziesmu un deju svētku dalībniekiem veidojām mobilo aplikāciju, kas atspoguļotu dalībniekiem tik ļoti nozīmīgos organizatoriskos jautājumus, tuvākos pasākumus svētku apmeklētājiem un dalībniekiem pēc labi padarīta darba, kā arī nodrošinātu tiešsaites pasākuma translāciju tiem, kuriem nav iespējas apmeklēt Svētkus klātienē.

Mīlestība pret dziesmu, deju un paveicamo darbu ir tas, kas vieno Svētku dalībniekus un apmeklētājus gadu no gada. Būt par mazu, bet nozīmīgu daļu no tik bagātīga kultūras mantojuma ir liela atbildība, bet vēl atbildīgāks pienākums gaidāms Svētku dalībniekiem 2021.gadā!

Lai nākamgad dubultliela vēlme iet gavilēt un kopības sajūta priecē vairāk nekā jebkad!