Svētku vizuālā valoda

Svētku vizuālā valoda

MĀKSLINIECISKAIS KONCEPTS

 

XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku (turpmāk – Svētki) māksliniecisko konceptu “ROTĀ” raksturo trīs atslēgvārdi: ROTĀT – ROTA – ROTAĻA. 

Svētku koncepcijas autore Inga Krišāne:
“Dziesmu un deju svētkos mēs rotājamies skaistos tērpos, mēs rotājam Svētku gaisotni ar skaistām dziesmām, līksmām dejām un rotaļām. Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki ir rotaļa Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku tradīcijas ietvaros, un 2021.gads ir svētku gatavošanās kulminācija jeb Svētku rota. Laiks, kad Latvija vasaras vidū ar dziesmām, dejām, kokļu un pūtēju orķestru skaņām rotājas pasaules kultūras kalnā.”


SVĒTKU LOGO

Svētku logo attēlo/simbolizē saules rotu, kas caur krāsu un gaismu rakstiem izrotājas ar/caur rotaļu, dejas motīvu, vainagu pinumu, etnogrāfiskiem rakstiem, bizēm, lentēm un citiem Svētku elementiem un notikumiem, veidojot krāšņu un krāsainu Svētku kaleidoskopu.

Svētku logo centrālais pamatelements ir saule, kas rotājas ar meiteņu bizēm, matu lentēm, kuru attēlojums vienlaicīgi simbolizē arī zēnu lakatiņus. Gan zīmē saskatāmie elementi, gan veids, kā tie rotājas, sasaucoties viens ar otru, attēlo rotaļu –  rotāšanos kā neatņemamu Svētku sastāvdaļu un pašus Svētkus kā visgreznāko no rotām.

 

2017.gadā norisinājās Valsts izglītības satura centra organizētais konkurss “XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku logo zīme”. Par atbilstošāko logo zīmes idejas motīvu gaidāmajiem  Svētkiem tika atzīts Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas IP “Restaurācija” 1. kursa audzēknes Solvitas Vāceres darbs. Iedvesmojoties no konkursa uzvarētājas radītā logo idejas motīva un akcentējot to ar labāko praksi no mūsdienu vizuālās valodas, radīta vienota un funkcionāla Svētku vizuālā identitāte, ko izstrādāja dizaina aģentūra SIA “Dingo & Schwarz” (tagad – SIA MIXD).

Svētku logotips ir aizsargājama grafiskā preču zīme. Autortiesību likums aizsargā autoru, nosakot tiesības uz darba neaizskaramību, un bez autora atļaujas logotipa lietošana ir uzskatāma par autortiesību pārkāpumu. Svētku logotipa izmantošana ir atļauta tikai saskaņā ar Valsts izglītības satura centra atļauju, saskaņojot ar Svētku reklāmas projektu vadītāju Aiju Freiju, freijaaija@gmail.com, 28671654.


SVĒTKU SAUKLIS

 

IX Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem (turpmāk – Svētki) 2005.gadā tika radīts Svētku sauklis “Nāc gavilēt”. Sauklis iedzīvojās, ieguva ciešu saikni ar Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, to noskaņu, kā arī spilgti tika izmantots komunikācijā. Turpinot veiksmīgas komunikācijas praksi, “Nāc gavilēt!” tiks izmantots arī XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku komunikācijā ar mērķi šo saukli turpināt lietot ne tikai kampaņveidīgi – vienu svētku ietvaros, bet turpināt to kā tradīciju ilgtermiņā.

Saukļa autors Andris Akmentiņš:
“Gaviles ir dabiska prieka izpausme. Ļoti iespējams, ka pirmajām prieka skaņām vēl nav klāt melodijas, arī pirmie palēcieni gaisā nav gluži ritmiska deja, taču tas ir vispatiesākais sākums, un to gribējās iekļaut Svētku aicinājumā. Sauklis uzrunā dažādos, jo ne jau atšķirības mēs meklēsim svētkos, bet gan to vienreizējo saikni, kuras dēļ Dziesmu svētki pieder pie pasaules kultūras mantojuma.”

XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku logo grafiski pasvītro saukli, attēlojot rotaļā rokās sadevušos bērnu gaviles, kā arī prieka un pārsteiguma saucienus par jaunu, skaistu rotu, kas radīta ilgajā gatavošanās procesā.