Apsveikumu krātuve

Mīļi sviecam jubilejā Agri Veismani!

Sirsnīgi sveicam jubilejā Agri Veismani,

Balvu novada un Alūksnes novada deju kolektīvu virsvadītāju,

izcilu un radošu Balvu deju kolektīvu “Rika” un “Kastanis”,Alūksnes deju kolektīva “Jukums” vadītāju!

Šajā pavasarīgajā un saulainajā dienā no sirds vēlam: lai veselība un arvien nerimstošs dejotprieks!