Apsveikumu krātuve

Sirsnīgi sveicam svētkos Gintu Ceplenieku!

Pusapaļā jubilējā sveicam diriģentu un pedagogu Gintu Ceplinieku!

Lai iedvesmota diena un turpmākais gads! Lai veselība, prieks un enerģija! Paldies par ieguldījumu tradīcijas rūpīgā lološanā!