Apsveikumu krātuve

Sveicam jubilejā Elitu Priedīti!

Sirsnīgi sveicam pusapaļajā jubilejā Elitu Priedīti – gan Skolu jaunatnes, gan Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku izdevumu redaktori!

Paldies par ieguldījumu vērturisko materiālu veidošanā un tradīcijas uzturēšanā! Lai veselība, dzīvesprieks un mierīgs prāts!