Apsveikumu krātuve

Sveicam jubilejā Indru Ozoliņu!

Pusapaļā jubilejā sirsnīgi suminām horeogrāfi un dejas pedagoģi, “Saule vija zelta rotu”
māksliniecisko vadītāju un virsvadītāju Indru Ozoliņu.

Pateicamies par neatsveramo ieguldījumu tradīcijas kopšanā un uzturēšanā!
Lai veselība un arvien nerimstošs dejotprieks!