Apsveikumu krātuve

Sveicam svētkos Inetu Bērziņu!

Sirsnīgi sveicam apaļajā jubilejā Rīgas pilsētas deju kolektīvu virsvadītāju (Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrsgalveno speciālisti tautas dejas jomā) Inetu Bērziņu!

Ineta kopj Rīgas pilsētas skatuviskās tautas dejas tradīciju sadarbībā ar vairāk nekā 200 deju kolektīviem. Viņas pieredze, profesionalitāte ar dažādu paaudžu dejotājiem un vienmēr gaišais optimisms vienmēr iedvesmo deju kolektīvu vadītājus. Paldies par ieguldījumu! Lai veselība, prieks un mierīgs prāts!