Apsveikumu krātuve

Sveicam svētkos Māru Leju!

Sirsnīgi sveicam jubilejā Māru Leju – XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku tautas deju lielkoncerta

“Saule vija zelta rotu” dejas “Es čigāna meita biju” horeogrāfi!

Lai veselība, mierīgs prāts un dejotprieks! Paldies par ieguldījumu!