Notikumu kalendārs

Ģimenes svētki Liepājā

30. maijs 30. maijs
Jūrmalas parkā un stadiona "Daugava" rezerves laukumā

Koncerts “Ģimenes svētki Liepājā”

Vairāk nekā 6 gadus Liepājas Bērnu un jaunatnes centrs (tuprmāk – LBJC) rīko “Ģimenes svētkus Liepājā”, kuros piedalās Liepājas bērnu un jauniešu radošie kolektīvi – izdziedot, izdejojot, izspēlējot visu to, kas gada garumā čakli iemācīts.

Jūmalas parkā notiks LBJC radošās darbnīcas, mākslas un tehniskās jaunrades pulciņu audzēkņu izstādes, tautas deju kolektīvu, folkloras kopu, mūsdienu dejotāju un dziedātāju koncerti, modes kolekciju demonstrējumi, vokāli – instrumentālo ansambļu uzstāšanās, ielu teātru uzvedumi.

Svētkus kuplinās Liepājas Bērnu un jaunatnes centra un Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas pūtēju orķestris “Liepāja” ar mažoretēm.

Koncertā tiks aicināti piedalīties ciemiņi no Liepājas sadraudzības pilsētas Klaipēdas – Klaipēdas bērnu brīvā laika pavadīšanas centra kolektīvi.