Svētku ziņas

21.janvārī notiks pilsētu un novadu tautas deju kolektīvu virsvadītāju un dejas metodiķu sanāksme

16. janvāris
09:39
Valsts izglītības satura centrs

Š.g.21.janvārī plkst.11.00 Rīgā, Valsts izglītības satura centrā, Strūgu ielā 4, 1.telpā, notiks pilsētu un novadu tautas deju kolektīvu virsvadītāju un dejas metodiķu sanāksme par aktualitātēm, gatavojoties XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku (turpmāk- Svētki) tautas deju lielkoncerta “Saule vija zelta rotu” koprepertuāra apguves skatēm.

Sanāksmes darba kārtība:

11.00 – 11.15    Aktuālā informācija par gatavošanos Svētkiem – VISC Neformālās izglītības departamenta direktore, Svētku izpilddirektore Agra Bērziņa;

11.15 – 11.55     Lekcija “Par bērnu tiesību aizsardzību, organizējot Svētkus” – IKVD Licencēšanas un reģistru departamenta direktora vietnieks Ivans Jānis Mihailovs;

12.00 – 12.10    Informācija par tautas deju Laureātu koncertu – koncerta mākslinieciskais vadītājs Jānis Purviņš;

12.10 – 12.20    Informācija par koncertiem Vērmanes dārzā – režisore Dace Jurka;

12.20 – 12.30    Informācija par Svētku gājienu – režisore Inga Krišāne;

12.45 – 13.30     Tautas deju kolektīvu skašu organizācija un  norise – VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente Zanda Mūrniece;

13.30 – 14.30     Tautas deju lielkoncerta “Saule vija zelta rotu” koprepertuāra jautājumi – lielkoncerta mākslinieciskā vadītāja Indra Ozoliņa un deju horeogrāfi.

Sanāksmes gaitā tiks sniegti metodiski ieteikumi par koprepertuāra deju iestudējumu, deju vērtēšanas kritērijiem un skašu dokumentācijas sagatavošanu.