Svētku ziņas

Pieejams Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju norišu #DziedUnDejo2021 konferences ieraksts

28. oktobrī aizvadīta Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju norišu #DziedUnDejo2021 konference “Pieredze un mācībstundas nākotnei”, kuras uzmanības lokā bija XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku metamorfozes Covid-19 pandēmijas ietekmē.

Konferences pamatā ir trīs sadaļas: organizatoru, pašvaldību un dalībnieku – bērnu un jauniešu – pieredze. Organizatoru pieredzes daļā piedalīsies Svētku projektu māksliniecisko grupu pārstāvji, atbalstītāji, dokumentētāji un kolektīvu vadītāji, tās centrā ir nemateriālā kultūras mantojuma ekspertes, folkloras programmas “Rotā saule, rotā bite” projekta vadītājas Māras Mellēnas priekšlasījums “Tradīcijas pārradīšana”. Pašvaldības daļā ir Latvijas pašvaldību savienības priekšsēža padomnieces izglītības un kultūras jautājumos Ināras Dundures referāts “Pašvaldību izaicinājumi svētku organizēšanā”, savukārt ar pieredzes stāstiem piedalījās Kurzemes, Zemgales, Sēlijas, Latgales, Vidzemes, Pierīgas pašvaldību pārstāvji, vada dziesmu un deju ceļa “Saulesvija” projekta vadītāja Inga Krišāne. Noslēdzošajā daļā, kuras centrā ir bērnu un jauniešu pieredze, kuru ievadīja Dr.psych, izglītības un skolu psiholoģes Ilzes Dambergaspriekšlasījums “Bērnu un pusaudžu iesaistes nozīme pandēmijas laikā”, tajā piedalījās bērni, jaunieši un vecāki, sarunu vadīja Māra Sleja.