Svētku ziņas

Apskatei pieejami pavasarī filmētie virtuālā konkursa “Vedam danci” danči

No visas sirds uzgavilējam 17 fokloras kopām no visas pasaules, kas visu pavasari ik pārnedēļas tikās Zoom, lai kopīgiem spēkiem apgūtu 4 dziesmas un dejas! Ikviens no Zoom virtuālās folkloras dižkopas dalībniekiem tā kļuva par #DziediUnDejo2021 virtuālā folkloras konkursa “Vedam danci” dalībnieku.. un uzvarētāju. Paldies dancotājiem par entuziasmu, neatlaidību un rūpīgu tradīciju kopšanu!

Piedalījās: folkloras kopa “Driksnēni” no Ļaudonas, f/k “Vīteri” no Rēzeknes, f/k “Ēdol’s ķist” no Ēdoles, f/k Putni no Lēdurgas, Folkloras kopa “Ceiruleits” no Līvāniem, f/k “Jumalāni” no Riebiņiem, f/k”Saiveņa” no Andrupenes, f/k “Ābelīte” no Spānijas, Itālijas, Šveices, f/k Rakari, f/k “Dzīpariņš” no Rankas, f/k “Ilžeņa” no CIblas, f/k “Mikālēni”, f/k “Tarkšķi” no Iecavas, f/k “Upīte” no Upītes, f/k “Ķocis” no Liepājas, f/k “Traistēni” no Krotes, folkloras kopa no Alūksnes novada vidusskolas!

Kurmītis

Enģelītis

Vēžu deja

Kupla līpeņa izauga