Svētku ziņas

Atklās monogrāfiju “Latvijas Skolu jaunatnes Deju svētki”

8. oktobrī plkst. 11:00 Rīgas Latviešu Biedrības nama Baltajā zālē notiks XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku projekta – monogrāfijas “Latvijas Skolu jaunatnes Deju svētki” atklāšana. Monogrāfiju veidoja darba grupa – Rita Spalva, Ilze Mažāne, Gundega Juraševska, Sarmīte Plūme, Elita Priedīte, Vanda Voiciša, Zanda Mūrniece. Grāmatas izdevējs un finansētājs Valsts izglītības satura centrs. Grāmata būs dāvinājums skolu jaunatnes deju kolektīvu vadītājiem, virsvadītājiem un izglītības iestādēm.

Monogrāfijas darba grupa, veidojot grāmatu “Latvijas Skolu jaunatnes Deju svētki”, vēlējās izsekot skolu jaunatnes deju svētku kustības veidošanās gaitai, to izaugsmei un tradīcijas nostiprināšanai. Lai arī nozīmīgu pētījumu šajā jomā vēl nav, kopš 1960. gada, kad notika pirmie Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki, ir uzkrāta liela mākslinieciskā un organizatoriskā darba pieredze, kuras apzināšana tad arī veido šīs grāmatas saturu. Te ir pievienoti jau notikušo svētku apraksti, arī XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu deju svētku tautas deju lielkoncerta “Saule vija zelta rotu” sagatavošanas gaita, intervijas ar Goda virsvadītājiem, fotogrāfijas, statistika, virsvadītāju un Goda virsvadītāju biogrāfijas, dažādi vēsturiski materiāli.

Grāmatas veidošanā izmantota periodikā pieejamā informācija, Valsts arhīva, Rakstniecības un mūzikas un skolu muzeju materiāli, Valsts izglītības satura centra (VISC) un personīgo arhīvu materiāli u.c.  Veidojot aprakstus par Deju svētku virsvadītājiem, ievērojot grāmatas koncepciju, vairāk akcentēts viņu ieguldījums Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku norisēs.

Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki ir lielākie Latvijas bērnu un jauniešu kultūras un mākslas svētki, kas apliecina, ka senās latviešu dziedāšanas, dejošanas un muzicēšanas tradīcijas tiek turpinātas un turētas godā. Ar dziesmu un deju svētkiem saistītā bērnu un jauniešu mākslinieciskā jaunrade noris kultūrizglītības pulciņos un kolektīvos – koros, deju kolektīvos, pūtēju orķestros, mazajos mūzikas kolektīvos, tautas mūzikas ansambļos, vizuālās un lietišķās mākslas, kā arī teātra mākslas kolektīvos un bērnu un jauniešu folkloras kopās. XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku rīkotājs – Valsts izglītības un satura centrs. Svētku lieldraugs – Swedbank.