Svētku ziņas

Diasporā pārliecināti: Skolēnu dziesmu un deju svētkiem jābūt, kaut vai e-formātā

Diaspora gatavojas XII Skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkiem savās mītnes zemēs. Gatavojās pērn un turpina gatavoties arī šogad, tāpēc raidījumā Globālais latvietis. 21. gadsimts interesējamies, kā ar savu veikumu iepazīstinās diasporas kolektīvi, ar kādām sajūtām šo laiku vada diasporas kolektīvu dalībnieki un kāds ir kolektīvu vadītāju viedoklis par iesaistīšanos Latvijas virtuālajos svētkos? Kā arī neizbēgami jautājam par to, kādas ir pandēmijas laika iespējas un vecāku aktivitāte, iesaistot bērnus mēģinājumos. Diskutē un viedokli izsaka XII Skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētku diasporas kolektīvu koordinatore Aiga Vasiļevska, kora “LABKī” no Īrijas mākslinieciskā vadītāja Inguna Grietiņa-Dārziņa, Norvēģijas zēnu kora vadītāja Anda Ramsoja un deju kolektīva “Rudzupuķe” vadītāja Minsterē (Vācija) Kristīne Kempere.