Svētku ziņas

#KlimataDraugs izaicinājums kolektīviem

Projekts “Klimata draugs” ir daļa no Vides aizsardzības fonda atbalstīta projekta “Klimatam pozitīvi XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki”, kura ietvaros Svētku rīkotāji kopā ar padomdevēju Pasaules Dabas Fondu aicina kolektīvu dalībniekus uz klimatam draudzīgu rīcību, piedaloties dažādās izglītojošās aktivitātēs un rēķinot savu ietekmi uz klimatu.

Aicinām kolektīvus piedalīties #KlimataDraugs izaicinājumā kolektīviem, kas sastāv no trīs posmiem:

  • Pirmā posma ietvaros skolēni – kolektīvu dalībnieki – aprēķina savu personisko ietekmi uz klimatu, izmantojot īpašu klimata kalkulatoru:http://pdf.lv/kalkulators_skoleniem/ Katrs dalībnieks nosaka savu personīgo ietekmi uz klimatu ikdienā, pārdomā veidus, kā to uzlabot un izsaka savu apņemšanos veikt konkrētus uzlabojumus. Kolektīvs apkopo un radoši noformē dalībnieku rezultātus un individuālās apņemšanās un līdz ar pieteikumu dalībai aktivitātē https://ej.uz/1aktivitate līdz 2021.gada 15. maijam. Dalībnieku apņemšanās un klimatam draudzīgās rīcības publicē kolektīva sociālajos tīklos, izmantojot mirkļa birku #klimatadraugs.
  • Kolektīvu dalībnieki izpilda 5 (piecus) izaicinājumus, kas publicēti Svētku mājas lapā https://www.nacgavilet.lv/klimata-draugs/ un sociālo tīklu lapās, un nosūta izaicinājuma izpildes fotogrāfijas uz rīkotāja norādītu e-pasta adresi.
  • Līdz 15. oktobrim kolektīvs apkopo dalībnieku pieredzes stāstus – ko kolektīvi darījuši un kā izdevies samazināt savu klimata pēdu. Pārskatus par paveikto iesniedz VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļā, Strūgu ielā 4, Rīgā, LV – 1003, inese.liepina@visc.gov.lv. Pieredzes stāsti tiks publicēti Svētku tīmekļa vietnē, sociālajos tīklos.

Svētku padomdevējs klimata jautājumos ir Pasaules Dabas Fonds, sadarbībā ar kuru tiek realizēts Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstītais projekts “Klimatam pozitīvi XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki”.