Svētku ziņas

Minsterē aizvadīts #DziedUnDejo2021 gājiens

4. septembrī Minsterē aizvadīts košs, sirsnīgs un skanīgs #DziedUnDejo2021 gājiens. BTDK “Rudzupuķe” vadītāja un gājiena organizatore Kristīne Kemper stāsta:

“Dzīves neparedzētā situācija ieviesa savas korekcijas un Minsteres BTDK “Rudzupuķes” dejotāji nedevās uz Latviju, bet svētkiem turpināja gatavoties un svinēja tos citādi. “Rudzupuķes” dalībnieki, neatkarīgi no ārējiem apstākļiem, ir saglabājuši dejotprieku un vēlmi būt kopā, kas būs arī redzams Skolu jaunatnes dziesmu un deju norišu #DziedUnDejo2021 arhīvā, tāpēc, kā uzslavu saviem dejotājiem, rīkoju Svētku gājienu pa Minsteres pilsētu, izstaigājot Latvijas kartes kontūru 4,9 km garumā. Ideja tapa pēc 12.Jūnijā filmētajiem svētku Materiāliem Latvijai:

– Video sveicienu – kas veltīts XII Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku sauklim “Svētki ir tur, kur esam mēs!”

– Video virtuālajam GĀJIENAM – Dziesmu un deju svētku ceļam “Saulesvija”.

Mērķis bija nodrošināt bērniem iespēju godam nobeigt XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju norises #DziedUnDejo2021. Lai gājiens nebūtu vienkārša pastaiga, tapa ideja izstaigāt Latvijas Kontūru, lai iedotu tam visam vēl svinīgāku sajūtu, pasākumam uzliekot “odziņu”.

Ar šo pasākumu Rudzupuķes dalībniekiem tika dota iespēja popularizēt dziesmu un deju svētku tradīciju tepat Vācijā. Ņemot vērā, ka Latviešu Centrs Minsterē šajā gadā svin 35 gadus kopš tā nams vēra savas durvis pirmo reizi, tika apvienoti divi skaisti pasākumi vienā dienā. Tā ik vienam dalībniekam bija iepēja godināt arī LCM jubilejas gadā. 

Rudzupuķe” aicināja visus LCM pulciņu dalībniekus kopā ieskandināt skaistus svētkus un iespējams pat iedibināt jaunu tradīciju Minsterē! 

Minsteres BTDK “Rudzupuķe” vadītāja Kristīne Kemper sadarbībā ar atbalstu, ko sniedza pats Latviešu Centrs Minsterē, izveidoja un saorganizēja šo svētku gājienu. 

Gājiens norisinājās 2021.gada 04. septembrī  Minsterē, Vācijā. 

Svētku gājienā piedalijās: 

– LCM vadība un darbinieki 

– Minsteres BTDK “Rudzupuķe”

– Minsteres TDK “MiLaDeKo”

– Minsteres latviešu koris “DUDAN”

– Minsteres latviešu skoliņa “Ūsiņš” 

Pasākumu laikā dalībnieki tika fotografēti un filmēti. Papildus tam Rudzupuķe pieslēdzās savā Facebook lapā tiešraidē, lai arī tālienes līdzjūtēji būtu kopā svinīgajā dienā.  Pieslēdzās draugi, ģimenes un atbalstītāji no visas pasaules: Latvijas, Vācijas, Austrijas, Kanādas un vairāk. 

Es kā kolektīva vadītāja un pasākuma organizatore rūpējos gan par gājiena saturisko un tehnisko koordināciju un realizāciju, satiksmes organizācijas un drošības pasākumu saskaņošanu, kopējo gājiena noformējumu, dalībnieku pateicības noformējumu un sagatavošanu, pasākumu publicitāti.

Visi dalībnieki sagādāja zaļumus vai pļavas ziedus māšanai, uzvilka tautas tērpus vai vieglus vasaras svētku apģērbus, uzlika skaistus galvas rotājumus, vai īstos ziedu vainagus, ar godu nesa savu kolektīvu nosaukumu zīmi un/vai vimpeļus un stalti cēla Minsteres Pilsētā Latvijas Karogu. 

Visi svētku gājiena dalībnieki ar smaidu, lepnumu, enerģiju un pozitīvām domām izstaigāja savas mīļās Latvijas Kontūru. 

Arī vecāki nesēdēja bez darba. Vecāki palīdzēja, filmējot un bildejot pasākumu laikā, rūpējās par to, lai bērniem tautas tērpi būtu godam uzvilkti, veidoja vainagus un svētku pušķīšus. Tā arī viņiem bija lieliska iespēja būt latviskā vidē kopā ar saviem bērniem. Tikai ar vecāku un Rudzupuķes dejotāju atbalstu, šādi svētki varēja vispār tapt. Bez šī atbalsta, viņi nebūtu kļuvuši tik grandiozi, mīļi un skaisti.

Bet turpinājumā Latviešu Centra Minsterē nama 35 gadu jubilejas svinībās, kur ar muzikālu programmu iepriecināja Ginta Krievkalne, un viesojās vēstnieces Kundze Inga Skujiņa, Minsteres BTDK “Rudzupuķe” radīja XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku noskaņu dejojot Dejo “Bāra bērnu ganu rīti” I. Dreļa hor./ tautas mūzika “Iļģi” apdarē un rādot savus svētku videomateriālu. BTDK “Rudzupuķes” dalībnieki savu priekšnesumu nobeidza ar e-svētku fināla dejas fragmentu “Svinēt sauli” un saņemot savas pateicības no Latvijas.

Visi svētku gājienā iesaistītie atzina, ka šādi pasākumi ir jārīko biežāk, kas nostiprina latviešu diasporas latviešu kultūras mantojumu, gan lielajiem, gan mazajiem. Uzskatu, ka šādi pasākumi rada kopības sajūtu, ka visi esam latvieši un kopā varam paveikt ļoti daudz! 

Lai varētu atgriezties svētku noskaņās esmu izveidojusi Svētku gājiena Video apkopojumu, Māras Vilcānes dziesmas “Latviešu Centrs Minsterē” pavadījumā, kurš ir apskatāms Rudzupuķes soc. tīklos, kā arī youtube. 


BTDK “Rudzupuķe” devīze ir: “Nepadodoties un būdami kopā mēs varam sasniegt visu lai vai kādā veidā jādarbojas. Kopā mēs esam laimīgi, kopā mums ir spēks un kopā mēs varam visu!”