Svētku ziņas

Šodien sākas XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku tautas deju skates

4. marts

Šodien Bauskā sāksies XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku tautas deju lielkoncerta “Saule vija zelta rotu” repertuāra apguves un dalībnieku atlases skates, kas noslēgsies 25. aprīlī Jelgavā.

Visā Latvijā šajā laika periodā notiks 40 skates, tajās piedalīsies 20 800 potenciālie Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībnieki, kas dejo 1020 deju  kolektīvos, tostarp arī 5 diasporas deju kolektīvi, kuri apgūs koprepertuāru, lai pretendētu uz piedalīšanos lielkoncertā. Viskuplāk tautas deju skatēs tiks pārstāvēta Rīga ar 3760 dejotājiem, Ogres novads ar 628 dejotājiem, Jelgavas pilsēta ar 500 dejotājiem, Madonas novads ar 452 dejotājiem un Tukuma novads ar 442 dejotājiem.

Dejotāju sniegumu vērtēs dejas mākslas eksperti, Deju svētku virsvadītāji, horeogrāfi sekojošā sastāvā: Dace Adviljone, Maruta Alpa, Dagmāra Bārbale, Agris Daņiļevičs, Jānis Ērglis, Taiga Ludborža, Iluta Mistre, Zanda Mūrniece, Indra Ozoliņa, Iveta Pētersone, Inga Pulmane, Reinis Rešetins, Guna Trukšāne. Vērtēšanas komisijas savu darbu veiks divās paralēlās komisijās, kuru priekšsēdētāji ir Deju svētku virsvadītāji un horeogrāfi Ilze Mažāne un Jānis Purviņš.

Skatē deju kolektīvi dejos divas dejas no atbilstošās grupas deju lielkoncerta repertuāra: – vienu izlozes un vienu izvēles deju no atbilstošās grupas deju lielkoncerta repertuāra. Taču kolektīviem, kuri izteikuši vēlmi apgūt dejas “Es čigāna meita biju” un “Grābtin’ grābu diena pļavu”, šī deja jādejo kā trešā deja, taču šīs dejas vērtējums neiekļaujas kopvērtējumā.

“Gatavošanās svētkiem aktīvi noris jau otro gadu. Visiem skašu dalībniekiem šis ir atbildīgs laiks, kurā valda pozitīvs sacensību – svētku gars, vecākiem un kolektīvu vadītājiem – satraukuma un līdzpārdzīvojuma pilni brīži, bet – žūrijām – tie ir divi spraigi mēneši. Gan dejotājus, gan pārējo nozaru skašu dalībniekus aicinām doties uz skatēm ar prieku par jau padarīto darbu, ar lepnumu par prasmēm, kas iegūtas ceļā uz Svētkiem – ik mirklis, kas pavadīts mēģinājumu procesā, ir ieguldījums personības attīstībā. Lūdzam vecākus un kolektīvu vadītājus atbildīgi izvērtēt bērnu-skašu dalībnieku veselību, un, ja ir novērojami saslimšanas simptomi, aicinām palikt mājās un izārstēties,” atzīmē Svētku izpilddirektore Agra Bērziņa.