Svētku ziņas

Valsts izglītības satura centrs izsludina atklāto konkursu par XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku māksliniecisko koncepciju

Dziesmu un deju svētki ir unikāla Latvijas kultūras tradīcija un latviešu nacionālās identitātes sastāvdaļa. Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki ir lielākais notikums bērnu un jauniešu kultūras dzīvē ar  kulmināciju reizi piecos gados, un to sagatavošana ir nepārtraukts un pēctecīgs process vairāku gadu garumā.

Uzsākot gatavošanos nākamajiem svētkiem 2025.gadā, Valsts izglītības satura centrs (turpmāk tekstā-VISC) izsludina svētku mākslinieciskās koncepcijas  konkursu.

Aicinām radošus un ieinteresētus izglītības un kultūras darbiniekus izteikt savu redzējumu par to, kādi varētu būt XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki bērnu un jauniešu mērķauditorijai, saglabājot, izkopjot un attīstot svētku tradīciju. Vienlaikus rosinām mākslinieciskajā koncepcijā paredzēt arī iespēju to transformēt, pielāgot neparedzamām situācijām ierobežojošos apstākļos.

Konkursa nolikums publicēts VISC mājas lapā – www.visc.gov.lv .

Konkursā var piedalīties jebkura juridiska vai fiziska persona vai to grupa.

Darbus līdz 2022. gada 24. martam jāiesniedz personīgi vai jānosūta pa pastu (pasta zīmogs 22.marts): VISC, Strūgu ielā 4, Rīgā, LV-1003 ar norādi – konkursam “XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku mākslinieciskā koncepcija”.