Kokļu mūzikas projekta “Es varēju lielīties!” foto un video materiāli

Kokļu mūzikas projekta “Es varēju lielīties!” foto un video materiāli