Programma

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas izstāde “Radi rotājot”

7. jūlijs
18:00
Kultūras, mūzikas un mākslas telpa "Hanzas Perons"