Programma

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas izstāde “Radi rotājot”

8. jūlijs
18:30
Kultūras, mūzikas un mākslas telpa "Hanzas Perons"