Programma

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas izstāde “Radi rotājot”

9. jūlijs
22:10
Kultūras, mūzikas un mākslas telpa "Hanzas Perons"