Programma

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas izstāde “Radi rotājot”

10. jūlijs
20:30
Kultūras, mūzikas un mākslas telpa "Hanzas Perons"