Programma

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas izstāde “Radi rotājot”

6. jūlijs
19:30
Kultūras, mūzikas un mākslas telpa "Hanzas Perons"