Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivāls – konkursa „No baroka līdz rokam” rezultāti. Talsu novada Bērnu un jauniešu centrs, 13. februāris