Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivāls – konkursa „No baroka līdz rokam” rezultāti. Bērnu un jauniešu centrs “Laimīte”, 28. februāris