Tautas deju lielkoncerta “Saule vija zelta rotu” repertuāra apguves un dalībnieku atlases skates rezultāti – Aglonas, Preiļu un Riebiņu novadi. Preiļu novada kultūras centrs, 12. marts