Tautas deju lielkoncerta “Saule vija zelta rotu” repertuāra apguves un dalībnieku atlases skates rezultāti – Daugavpils un Ilūkstes novadi. Daugavpils novada kultūras nams “vārpa”, 11. marts