Tautas deju lielkoncerta “Saule vija zelta rotu” repertuāra apguves un dalībnieku atlases skates rezultāti – Jēkabpils pilsēta un Līvānu novads. Līvānu kultūras nams, 12. marts