Tautas deju lielkoncerta “Saule vija zelta rotu” repertuāra apguves un dalībnieku atlases skates rezultāti – Jūrmalas pilsēta. Majoru vidusskola, 8. marts