Tautas deju lielkoncerta “Saule vija zelta rotu” repertuāra apguves un dalībnieku atlases skates rezultāti – Kuldīgas un Skrundas novadi. Kuldīgas kultūras centrs, 7. marts