Tautas deju lielkoncerta “Saule vija zelta rotu” repertuāra apguves un dalībnieku atlases skates rezultāti – Liepājas pilsēta, Aizputes, Pāvilostas, Vaiņodes, Priekules, Nīcas un Grobiņas novadi. Liepājas olimpiskais centrs, 6. marts