Tautas deju lielkoncerta “Saule vija zelta rotu” repertuāra apguves un dalībnieku atlases skates rezultāti – Rēzeknes pilsēta. Rēzeknes pilsētas kultūras nams, 12. marts