Tautas deju lielkoncerta “Saule vija zelta rotu” repertuāra apguves un dalībnieku atlases skates rezultāti – Rēzeknes un Viļānu novadi. Bērzgales pagasta kultūras nams, 12. marts