Tautas deju lielkoncerta “Saule vija zelta rotu” repertuāra apguves un dalībnieku atlases skates rezultāti – Daugavpils pilsēta. Daugavpils Kultūras pils, 11. marts