Tautas deju lielkoncerta “Saule vija zelta rotu” repertuāra apguves un dalībnieku atlases skates rezultāti – Saldus un Brocēnu novadi. Brocēnu novada kultūras un izglītības centrs, 7. marts