Tautas deju lielkoncerta “Saule vija zelta rotu” repertuāra apguves un dalībnieku atlases skates rezultāti – Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novadi. Pastendes Kultūras nams, 6. marts