Tautas deju lielkoncerta “Saule vija zelta rotu” repertuāra apguves un dalībnieku atlases skates rezultāti – Ventspils pilsēta, Ventspils novads. Ventspils Jaunrades nams, 6. marts