Tautas deju lielkoncerta “Saule vija zelta rotu” repertuāra apguves un dalībnieku atlases skates rezultāti – Ludzas, Kārsavas, Ciblas, Zilupes novadi. Ludzas Kultūras Nams, 11. marts