Skates

Bērnu un jauniešu folkloras kopu sarīkojums – skate Lejaskurzemes reģionā

20. marts
Liepājas bērnu un jauniešu centra struktūrvienība "Spārni", Liepājas Olimpiskā centra Tango zāle