Skates

Bērnu un jauniešu folkloras kopu sarīkojums – skate Sēlijas reģionā

7. aprīlis
Jēkabpils novads, Dignājas pamatskola