Skates

Bērnu un jauniešu folkloras kopu sarīkojums – skate Vidzemes augstienes reģionā

28. marts
Cesvaines vidusskola un Cesvaines kultūras nams