Skates

Koklētāju ansambļu repertuāra apguves un dalībnieku atlases skates un kopmēģinājums – Pierīgas reģions

4. aprīlis
10:00
Babītes novada pašvaldības Kultūrizglītības centrs